GreenHydrogen, H2Logic og projektpartnere får støtte fra EUDP – udvikling af billigere brintproduktion og hurtig brint optankning af biler


H2Cost-2 projektet skal reducere omkostninger for brintproduktion og give hurtig brint optankning gennem udvikling af billigere komponenter og systemer med øget kapacitet. H2Cost støttes af EUDP programmet, og gennemføres i et samarbejde mellem Greenhydrogen.dk ApS, Gramstrup Køling A/S, Nel Hydrogen A/S (tidligere H2 Logic), DTU samt Teknologisk Institut.

H2Cost-2 projektet skal videreføre bestræbelserne på kostreduktion og forøgelse af kapacitet og teknisk performance for MW alkalisk elektrolyse teknologi fra GreenHydrogen.dk ApS og kølingsteknologi til brint tankstationer fra Nel Hydrogen A/S. H2Cost-2 er en fortsættelse af det succesfulde H2Cost-1 projekt støttet af EUDP i 2013.

I H2Cost-2 vil GreenHydrogen og DTU samarbejde om videreudvikling af elektrolyseteknologi med henblik på at smidiggøre en anvendelse til produktion af brint ved tankstationer som servicerer kommercielle brintbiler. Der skal bl.a. udvikles et monitoreringssystem der verificerer at brintkvaliteten overholder bilproducenternes specifikationer. Ligeledes skal anskaffelsesprisen for elektrolyseanlæg reduceres med mere end 30% gennem øget strømdensitet på elektrolysecellerne.

H2 Logic, Gramstrup Køling og Teknologisk Institut vil gennem H2Cost-2 projektet videreudvikle den unikke og patenterede kølingsteknologi til brint tankstationer som blev udviklet i H2Cost-1. Køling af brint under optankning er afgørende for at opnå hurtig optankningstid som er sammenlignelig med benzin. Projektet skal bidrage til at avancere teknologien mod at nå kommercielle målsætninger. Bl.a. skal kølingskapaciteten fordobles, så brint påfyldningskapaciteten opnår samme niveau som kendes for benzin tankstationer. Ligeledes skal omkostningerne til kølingssystemet reduceres men henblik på at bidrage til en samlet reduktion i investeringsprisen for brint tankstationer.

Projektet skal resultere i etablering og test af en prototype for elektrolyseanlægget og brintkølingsanlægget, hvilket skal validere projektets resultater og muliggøre en efterfølgende kommercialisering.

Projektet forløber indtil udgangen af 2018 og har et samlet budget på 15,2 millioner kroner med 7 millioner kroner i bidrag fra EUDP.

Yderligere oplysninger

Projektkoordinator, Jørgen Krogsgaard Jensen, Teknisk Direktør GreenHydrogen: jkj@greenhydrogen.dk, +45 4195 1612

Niels-Arne Baden, Adm. direktør, GreenHydrogen: nab@greenhydrogen.dk,  + 45 2066 5047