GreenHydrogen og EWII Fuell Cells (tidl. IRD) indgår langsigtet samarbejde


Pressemeddelelse (released 15. september)

GreenHydrogen og EWII Fuel Cells (tidl. IRD) indgår formaliseret samarbejde

GreenHydrogen.dk ApS og EWII Fuel Cells A/S har indledt et formaliseret og langsigtet samarbejde om kommercialisering af EWII Fuel Cells’ CE godkendte PEM elektrolyseanlæg – ELZE1050 – samt relateret teknologi.

GreenHydrogen overtager retten til at sælge og servicere anlæggene i primært Europa og kan på sigt ligeledes stå for fremstilling af anlæggene i Kolding. I planerne indgår, at parterne vil samarbejde om fortsat udvikling af teknologien, hvor EWII Fuel Cells fokuserer på PEM stack og komponenter, mens GreenHydrogen vil videreudvikle det samlede anlæg.

”Vi ønsker at være højteknologisk komponentleverandør – det er en helt anden opgave end at levere systemløsninger. Med aftalen med GreenHydrogen kan vi nu fokusere på at udvikle og levere vore avancerede PEM stack komponenter og løsninger til brændselsceller. Vi har allerede samarbejde med flere globale partnere, og udviklingsmæssigt har vi nye, spændende løsninger på vej. Det vil vi udnytte til at udbygge vores position i dette marked,” siger Theiss Stenstrøm, direktør for EWII Fuel Cells A/S.

Dialogen mellem EWII Fuel Cells A/S og GreenHydrogen blev indledt på baggrund af flere forespørgsler fra samarbejdspartnere og potentielle kunder på små elektrolyseanlæg, som GreenHydrogen ikke kunne levere.

”GreenHydrogen har stor erfaring med både udvikling, fremstilling og levering af større, alkaliske elektrolyseanlæg, men manglede et mindre anlæg til nogle typer af applikationer. Da EWII Fuel Cells A/S samtidig ønskede at fokusere på udvikling af komponentforretningen, var grundlaget for samarbejdet oplagt,” siger Theiss Stenstrøm.

”Med denne aftale får vi mulighed for at sælge et gennemprøvet og godkendt anlæg, der har en række tekniske fordele – og det er samtidig kompakt, nemt at installere og anvende. Vi har gode erfaringer med at levere anlæg til kunder både direkte og gennem partnere, og vi er i gang med at opbygge et netværk af nye partnere. EWII Fuel Cells anlægget er ideelt som en standard løsning, der bl.a. kan anvendes til grønne power backup løsninger til solcelle anlæg, on-site anlæg til industrien eller til mindre brinttankstationer,” siger Niels-Arne Baden, adm. direktør i GreenHydrogen.dk ApS

I forbindelse med aftalen ændrer GreenHydrogen navnet på anlægget til ”HyProvideTM P1”, der bliver det mindste elektrolyseanlæg i GreenHydrogens portefølje.

”Vore store anlæg leveres til større projekter, hvor vi er involveret i alle faser fra kravspecifikation til nøglefærdig levering. Markedet for store (MW) elektrolyse anlæg er primært baseret på få demonstrationsprojekter, der herhjemme bl.a støttes af EUDP og FORSK-EL og i EU af Horizon programmet. De små anlæg sælges derimod på almindelige, kommercielle betingelser, de har en højere omsætningshastighed og kræver færre ressourcer. Vi supporterer vore partnere, der ellers tager sig af både salg, projektering og levering. Samlet set kan vi med de nye anlæg sikre en bedre udnyttelse at GreenHydrogens faciliteter, ressourcer og know-how – og samtidig begynder vi at opbygge en kommerciel forretning,” siger Niels-Arne Baden.

Spørgsmål kan rettes til direktør i EWII Fuell Cells A/S, Theiss Stenstrøm på mail: thst@ewii.com eller mobil: +45 6025 0949, eller adm. direktør i GreenHydrogen.dk ApS, Niels-Arne Baden, nab@greenhydrogen.dk eller mobil 2066 5047

Kort om GreenHydrogen.dk ApS: GreenHydrogen i Kolding er en R&D virksomhed på vej ind i kommercialiseringsfasen. Ejerkredsen omfatter bl.a. Energi Midt A/S, Borean Innovation A/S og Nortec-Optomatic A/S. Siden 2007 har virksomheden udviklet og leveret modulære, alkaliske elektrolysanlæg  – en nøgleteknologi i det grønne energiforsynings system – med fokus på demonstrationsprojekter. GreenHydrogen samarbejder tæt med en række danske og udenlandske teknologi- og industrivirksomheder og danske universiteter – herunder især DTU og Ålborg Universitet. Virksomhedens nyeste og største elektrolyseanlæg – HyProvide A60™ – er udviklet til større energi applikationer. Anlægget er i øjeblikket ved at blive CE godkendt og vil kunne leveres kommercielt fra Q1 2017.

Kort om EWII Fuel Cells A/S: EWII Fuel Cells A/S er siden 2014 ejet 100% af EWII koncernen. EWII Fuel Cells A/S leverer ”state of the art” komponenter til energi- og miljørigtige kvalitets brændselsceller, elektrolysatorer og redox batterier på det internationale marked. Eksporten er over 95% af omsætningen. De primære kunde grupper er indenfor ”back up power” til telekommunikation, transport og logistik sektoren og på lidt længere sigt bilindustrien. EWII Fuel Cells A/S har et datterselskab i USA, der kan producere samme komponenter, som fabrikken i Odense.